Zaměření bytů, nebytových a společných prostor domu a vyhotovení jejich schématických náčrtků

Pasporty bytů

Nabízíme Vám vypracování všech podkladů pro zápis vlastnického práva k bytu a nebytovému prostoru do katastru nemovitostí.

Základním podkladem pro tento zápis jsou tzv. pasporty jednotlivých bytů. To znamená, že se jednotlivé byty, nebytové prostory a společné prostory domu zaměří a vyhotoví se jejich schématické náčrtky s uvedením plochy.

Měření v bytech zajišťujeme podle přání zákazníka v odpoledních, či večerních hodinách.